FaF_Logo_text_TP_horizontal

Klub absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty

Alumni FaF UK

FaF_Logo_text_TP_horizontal

Prestíž fakulty budujú aj jej hrdí absolventi...

Alma Mater et Alumni

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vytvára pre absolventov program pod názvom Klub absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej ako „Alumni FaF UK“).

Prostredníctvom príbehov absolventov chce Alumni FaF UK prinášať pohľad na prácu úspešných farmaceutov a zároveň udržiavať recipročný vzťah zúčastnených strán. Ambíciou Alumni FaF UK je stať sa integrálnou súčasťou akademických tradícií slovenských farmaceutov – absolventov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

Štatút klubu absolventov Alumni FaF UK (pdf)

Súhlas so zverejnením absolventského videa (.docx)

Consent to the publication of the graduation video (.docx)

Alumni_2019-11-09_DSC_0152M_35cf4ee709

Vypočujte si, čo hovoria ostatní

Absolventi

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Osobnosti, ktoré pôsobili a stále pôsobia na FaF UK nám odovzdali nielen vedomosti, znalosti, zručnosti, ale odovzdali nám aj vzťah k tejto profesii a vedomie, že táto profesia je výnimočná, že táto profesia v sebe nesie prepojenie vedeckého a praktického sveta, a že práve pomoc pacientovi je to, čo robí farmaceuta farmaceutom.

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Vďaka pedagógom a vedcom z UK som získala nové priateľstvá, z ktorých mnohé pretrvávajú dodnes. Štúdium farmácie ma naučilo byť zvedavý a náročný na seba, klásť si ciele a zostať v nich vytrvalý.

PharmDr. Ladislav Pôčik

Naša fakulta naozaj dôsledne pripravuje svojich absolventov priamo do praxe. Doteraz si pamätám, ako som po ukončení štúdií mal dvere na pracovnom trhu otvorené a mohol som si vyberať z viacerých pracovných ponúk. Počas rokov praxe som získal skúsenosti v lekárni, ale aj vo farmaceutickej spoločnosti.

Mgr. Tatiana Demianová

Pacienti vkladajú do farmaceutov veľkú dôveru.  Každý deň sa snažím, aby som ich nesklamala a aby sme našli liečbu takú, ako im vyhovuje a aby bola účinná.  Vďaka štúdiu na farmaceutickej fakulte som sa stala cieľavedomejšou, vytrvalejšou a precíznejšou. 

Pre dlhodobý vzájomný kontakt fakulty a jej absolventov

Aktivity

Zo stretnutia dňa 10. mája 2018

Zo stretnutia dňa 09. novembra 2019

Kontaktujte nás

Adresa

Alumni FaF UK
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

Email

follow

Klub absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty

It's your turn now