FaF_Logo_text_TP_horizontal

Klub absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty

Alumni FaF UK

FaF_Logo_text_TP_horizontal

Prestíž fakulty budujú aj jej hrdí absolventi...

Alma Mater et Alumni

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vytvára pre absolventov program pod názvom Klub absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej ako „Alumni FaF UK“).

Prostredníctvom príbehov absolventov chce Alumni FaF UK prinášať pohľad na prácu úspešných farmaceutov a zároveň udržiavať recipročný vzťah zúčastnených strán. Ambíciou Alumni FaF UK je stať sa integrálnou súčasťou akademických tradícií slovenských farmaceutov – absolventov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

Štatút klubu absolventov Alumni FaF UK (pdf)

Alumni_2019-11-09_DSC_0152M_35cf4ee709

Vypočujte si, čo hovoria ostatní

Absolventi

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Osobnosti, ktoré pôsobili a stále pôsobia na FaF UK nám odovzdali nielen vedomosti, znalosti, zručnosti, ale odovzdali nám aj vzťah k tejto profesii a vedomie, že táto profesia je výnimočná, že táto profesia v sebe nesie prepojenie vedeckého a praktického sveta, a že práve pomoc pacientovi je to, čo robí farmaceuta farmaceutom.

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Vďaka pedagógom a vedcom z UK som získala nové priateľstvá, z ktorých mnohé pretrvávajú dodnes. Štúdium farmácie ma naučilo byť zvedavý a náročný na seba, klásť si ciele a zostať v nich vytrvalý.

Pre dlhodobý vzájomný kontakt fakulty a jej absolventov

Aktivity

Zo stretnutia dňa 10. mája 2018

Zo stretnutia dňa 09. novembra 2019

Kontaktujte nás

Adresa

Alumni FaF UK
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

Email

follow

Klub absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty

It's your turn now